Василь Савченко – контакти

e-mail: vasaart94@gmail.com
кореспонденційна адреса:
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku,
Wydział Grafiki, pracownia Technik Cyfrowych
ul. Chlebnicka 13/16, 80-830 Gdańsk, Polska
телефони: +48 731 110 167 |+38 093 033 87 63