Wasyl Sawczenko – kontakt

e-mail: vasaart94@gmail.com
adres korespondencyjny:
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku,
Wydział Grafiki, pracownia Technik Cyfrowych
ul. Chlebnicka 13/16, 80-830 Gdańsk, Polska
telefon: +48 731 110 167